ΑΑΔΕ: Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά βιβλία στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων χωρών της ΕΕ  Τι προβλέπει η σχετική οδηγία

Ένα ακόμη παράθυρο φοροδιαφυγής επιχειρεί να κλείσει η ΑΑΔΕ υλοποιώντας την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέρωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε όλες τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ εταιριών στις χώρες της ΕΕ.

Να σημειωθεί ότι μία από τις μεγαλύτερες πληγές φοροδιαφυγής στην ΕΕ αποτελεί το έλλειμμα ΦΠΑ (vat gap). Τα δεδομένα των ηλεκτρονικών τιμολογίων θα εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο σε μια νέα κεντρική βάση δεδομένων της ΕΕ στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών.

Έτσι λοιπόν για παράδειγμα, μια ελληνική επιχείρηση που συναλλάσσεται με μια επιχείρηση στη Γερμανία θα είναι υποχρεωμένη να εκδίδει ηλεκτρονικό τιμολόγιο και να διαβιβάζει τα στοιχεία του τιμολογίου στην ΑΑΔΕ. Στη συνέχεια η ΑΑΔΕ θα μοιράζεται τα δεδομένα της συναλλαγής με άλλα κράτη μέλη αναφέροντάς τα στη νέα κεντρική βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αυτό το αποκεντρωμένο μοντέλο είναι παρόμοιο με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα η τρέχουσα βάση δεδομένων του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών ΦΠΑ (VIES).

 » Διαβάστε Περισσότερα στο Newsit.gr

Τελευταία Επεξεργασία: