1Κ/2019 ΑΣΕΠ: Σχεδόν 1.000 αιτήσεις για 12 θέσεις στη Βουλή

: Από το ΑΣΕΠ (asep.gr) γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/21-3-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ), για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη Βουλή των Ελλήνων, υποβλήθηκαν συνολικά 953 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

579 αιτήσεις για την κάλυψη 8 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
374 αιτήσεις για την κάλυψη 4 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 1.178 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής: