Λιμάνι Ηρακλείου: Σε ανοδική πορεία οικονομικά αποτελέσματα και αφίξεις κρουαζιερόπλοιων – Δηλώσεις του CEO

Το 2022 υπήρξε για τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου χρονιά έντονης δραστηριότητας, με εντυπωσιακή ανάπτυξη όλων των οικονομικών μεγεθών.

Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις, τα αποτελέσματα της χρήσεως για τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου αξιολογούνται ως ιδιαίτερα θετικά, καθώς o Ο.Λ.Η. επέδειξε σημαντική λειτουργική κερδοφορία διατηρώντας παράλληλα άρτια χρηματοοικονομική ισορροπία και υψηλή ρευστότητα.

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου: Η εταιρεία σε αριθμούς

Πιο συγκεκριμένα, τα προ φόρων αποτελέσματα της χρήσεως 2022 διαμορφώθηκαν σε 3,77 εκατ. ευρώ, ήτοι βελτιωμένα κατά € 2 εκατ. ευρώ (+114,75%) περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, γεγονός που αποδίδεται στα ακόλουθα οικονομικά γεγονότα:

Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε σημαντική αύξηση της τάξεως του 37,42% διαμορφούμενος σε 7.788.370 ευρώ έναντι 5.667.530 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση 2021, υπερβαίνοντας και τα αντίστοιχα μεγέθη του 2019 κατά 18,52% οπότε και είχε διαμορφωθεί σε 6.571.242 ευρώ.

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου: Η συμβολή της κρουαζιέρας

Η άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών σε συνέχεια της υγειονομικής αποκατάστασης λειτούργησε καταλυτικά για τον κλάδο της κρουαζιέρας.

 » Διαβάστε Περισσότερα στο Newsit.gr

Τελευταία Επεξεργασία: