ΔΕΗ: 1,8 δισ. ευρώ για στήριξη των καταναλωτών και αυξημένη λειτουργική κερδοφορία το 2022

ΔΕΗ: 1,8 δισ. ευρώ για στήριξη των καταναλωτών και αυξημένη λειτουργική κερδοφορία το 2022

Αυξημένη λειτουργική κερδοφορία, μείωση του χρέους και συνεισφορά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης ύψους 1,8 δισεκ. ευρώ ανακοίνωσε η ΔΕΗ για το 2022, παρά τη μεγάλη – όπως επισημαίνει – αύξηση των λειτουργικών δαπανών, και κυρίως των δαπανών για αγορές ενέργειας και για φυσικό αέριο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ετήσια αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν απόψε:

– Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε 953,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 82 εκατ. (9,4%) σε σχέση με το 2021. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 26 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 149,8 εκατ. ευρώ το 2021 και τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές 8,9 εκατ. έναντι ζημιών 18,4 εκατ. το 2021.

– Η συνεισφορά στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης έφθασε το 1,8 δισ. (έναντι 800 εκατ. το 2021). Το ποσό αυτό προκύπτει από την στήριξη του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης μέσω της παρακράτησης εσόδων στην δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

 » Διαβάστε Περισσότερα στο Newsit.gr

Τελευταία Επεξεργασία: