ΑΣΕΠ 2019: Ποιες προκηρύξεις είναι υπό επεξεργασία

: Διαβάστε τι ετοιμάζει το ΑΣΕΠ (asep.gr) για τις .

Μόνο σε παύση δεν μπορούν να τεθούν τα στελέχη του , δεδομένου ότι -αυτή τη στιγμή- σε διάφορα στάδια επεξεργασίας βρίσκονται, ούτε λίγο ούτε πολύ, 22 προκηρύξεις.

Κι αν η μία πλευρά του νομίσματος «δείχνει» διακοπή της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων -λόγω εκλογών-, η άλλη πλευρά υποκρύπτει έναν τεράστιο όγκο εσωτερικής δουλειάς σε ότι αφορά άλλες διεργασίες.

Είναι ενδεικτικό ότι η τελευταία λίστα εργασιών του περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Προκήρυξη για την πλήρωση 60 θέσεων ΔΕ κατηγορίας στην Τράπεζα της Ελλάδος με γραπτό διαγωνισμό. (1Γ/2019). Επεξεργασία αιτήσεων
Προκήρυξη του υπ. Παιδείας για την διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας μελών ΕΕΠ) (2ΕΑ/2019), προκήρυξη υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΒΠ (1ΕΑ/2019), προκήρυξη για την διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας κα δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) ΤΕ (4ΕΑ/2019) και προκήρυξη για την διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας κα δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) ΔΕ (5ΕΑ/2019)
Προκήρυξη για την πλήρωση 12 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας στη Βουλή των Ελλήνων (1Κ/2019) (χωρίς δικαιολογητικά). Επεξεργασία αιτήσεων

Προκήρυξη για την πλήρωση 1.116 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας σε φορείς του Υπουργείου Υγείας (2Κ/2019) (χωρίς δικαιολογητικά). Επεξεργασία αιτήσεων
Προκήρυξη για την πλήρωση 76 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ κατηγορίας (3Κ/2019) (χωρίς δικαιολογητικά). Επεξεργασία αιτήσεων
Προκήρυξη της ENTERPRISE GREECE ΑΕ για την πλήρωση 62θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας (4Κ/2019). Πρωτοκόλληση και παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών
Προκήρυξη για την πλήρωση 209 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (1Κ/2018) Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων
Προκήρυξη για την πλήρωση 42 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας στην ΑΕΠΠ (2Κ/2018). Αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων
Προκήρυξη για την πλήρωση 8.166 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (3Κ/2018). Αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων

ΑΣΕΠ 2019

Προκήρυξη για την πλήρωση 102 θέσεων ΥΕ κατηγορίας σε διάφορους φορείς (ΕΥΔΑΠ, ΤΕΕ, ΕΣ) (4Κ/2018). Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών
Προκήρυξη για την πλήρωση 37 θέσεων ΔΕ κατηγορίας στο ΕΚΑΒ (5Κ/2018). Αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων
Προκήρυξη για την πλήρωση 588 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ του υπ. Δικαιοσύνης (6Κ/2018). Αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων
Προκήρυξη για την πλήρωση 158 θέσεων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (7Κ/2018). Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών
Προκήρυξη για την πλήρωση 186 θέσεων κατηγορίας ΔΕ Φυλάκων του υπ. Πολιτισμού (8Κ/2018). Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων
Προκήρυξη για την πλήρωση 46 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ του υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής (9Κ/2018) Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών

Προκήρυξη για την πλήρωση 118 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. (10Κ/2018). Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών
Προκήρυξη για την πλήρωση 43 θέσεων ΠΕ κατηγορίας του υπ. Πολιτισμού (16Κ/2017). Αυτεπάγγελτος έλεγχος και εξέταση ενστάσεων για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων
Προκήρυξη (5Ε/2017) για την πλήρωση 11 θέσεων ΕΕΠ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 3 θέσεων ΕΕΠ της Αναλογιστικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.2190/1994, όπως ισχύει. Επεξεργασία αιτήσεων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων
Προκήρυξη για την πλήρωση 1 θέσεως ΠΕ ιατρών με τριετή θητεία του Υπουργείου Πολιτισμού, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την πλήρωση 3 θέσεων ΕΕΠ και του ΕΟΦ για την πλήρωση 6 θέσεων ΕΕΠ (4Ε/2018). Επεξεργασία αιτήσεων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων

Προκήρυξη για την πλήρωση 10 θέσεων ΕΕΠ του Συνηγόρου του Πολίτη (5Ε/2018). Επεξεργασία αιτήσεων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων
Προκήρυξη για την πλήρωση 13 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (7Ε/2018). Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων
Προκήρυξη για την πλήρωση 2 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και 2 θέσεων ΠΕ4 Πληροφορικής στη Βουλή των Ελλήνων (1Ε/2019), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων

Αμέσως μετά την 7η Ιουλίου το θα επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου με διπλή κατεύθυνση:

Έκδοση αποτελεσμάτων (προσωρινών ή οριστικών) σε διαγωνισμούς που εκκρεμούν
Δημοσίευση νέων προκηρύξεων που βρίσκονται σε «ώριμο» στάδιο επεξεργασίας, γράφει το workenter.gr.