Asep.Gr: Αιτήσεις για προκηρύξεις – Επιστρεπτέα προκαταβολή 5: Οδηγός

Asep.Gr: Αιτήσεις για προκηρύξεις – Επιστρεπτέα προκαταβολή 5: Οδηγός – Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε ΟΤΑ, με τους υποψηφίους να καλούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά για την προκήρυξη 4Κ/2020

NEWSΤο ΑΣΕΠ έστειλε πρόσκληση σε υποψηφίους της προκήρυξης 4Κ/2020 να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Όλες οι ειδήσεις από το newsellada.gr

Αφορά προσλήψεις σε 2.909 θέσεις σε δήμους. Ειδικότερα, πρόκειται για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού της χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών) μέσω ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Προκήρυξη 4Κ/2020 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 115 10 σε φάκελο μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία.
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.
  • Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (Παραρτήματα Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της Προκήρυξης).

Για να δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ, πατήστε ΕΔΩ.

Όπως επισημαίνεται στο ΦΕΚ, η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει στις 7 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, και λήγει στις 20 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη.

Σημειώνεται ότι το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Asep.Gr: Αιτήσεις για προκηρύξεις – Επιστρεπτέα προκαταβολή 5: Οδηγός – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Πληρωμές πριν κλείσει ο Ιανουάριος δρομολογεί το υπουργείο Οικονομικών για τον πέμπτο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής, προκειμένου το μεγαλύτερο μέρος των προϋπολογισθέντων κονδυλίων ύψους 1,5 δισ. ευρώ να πέσουν άμεσα στην αγορά.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων άνοιξε χθες και η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιανουαρίου, με τη διαδικασία να επιστρέφει στο μοντέλο που ακολουθήθηκε στους τρεις πρώτους κύκλους όταν πρώτα υποβάλλονταν οι αιτήσεις και μεταγενέστερα εκδιδόταν η απόφαση για τις προϋποθέσεις ενίσχυσης ανοίγοντας το δρόμο των πληρωμών. Στον τέταρτο κύκλο, όταν έπεσαν στην αγορά περισσότερα από 2,2 δισ. ευρώ αιτήσεις και πληρωμές διενεργούνταν σχεδόν παράλληλα.

Τώρα, το πρώτο βήμα είναι η υποβολή αίτησης μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε (www.aade.gr ) ακολουθώντας τη διαδρομή Αρχική Σελίδα / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ Επιχειρήσεις / myBusinessSupport (https://www.aade.gr/mybusinesssupport) .

  • Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του taxisenet και η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του ενδιαφερόμενου. Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή(5), εισέρχεστε στην πλατφόρμα myBusinessSupport, επιλέγετε «Επιστρεπτέα Προκαταβολή (5) Εκδήλωση Ενδιαφέροντος» και εισέρχεστε στην εφαρμογή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η υποβολή στοιχείων στην εφαρμογή «Τα έσοδά μου» της πλατφόρμας «MyBusinessSupport.»

Συγκεκριμένα: Για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020.

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν:

βα) τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα,

ββ) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,

βγ) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

Το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων και εξόδων έτους 2019, είναι προσυμπληρωμένα σε περίπτωση που έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2019.

Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση διότι δεν έχει παρέλθει η προθεσμία αυτά συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συμπλήρωση των στοιχείων, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των υποβαλλόμενων στοιχείων μετά την οριστικοποίησή τους.

Τα στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής θα πρέπει, αφού συμπληρωθούν τα απαιτούμενα στοιχεία στην εφαρμογή «Τα έσοδά μου», να υποβληθεί και αίτηση μέσω της εφαρμογής «Επιστρεπτέα Προκαταβολή (5) Εκδήλωση Ενδιαφέροντος».

Η αίτηση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής μπορεί να υποβληθεί έως 15.01.2021.

Όπως έχει προαναγγείλει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης το 50% του πέμπτου κύκλου επιστρεπτέας προκαταβολής θα έχει και πάλι τη μορφή επιχορήγησης χωρίς να κληθούν ποτέ οι ωφελούμενοι να το επιστρέψουν, κάτι το οποίο όμως θα πρέπει να αποτυπωθεί και στην υπό έκδοση (μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων) νέα υπουργική απόφαση.

ΑΣΕΠ προκηρύξεις – ΟΑΕΔ επιδόματα: Όλα τα νέα

800 ευρώ επίδομα, Επιστρεπτέα προκαταβολή, ΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμές: Όλα τα νέα

Τελευταία Επεξεργασία: