Asep.gr: Αιτήσεις για προκηρύξεις – Μείωση ενοικίου 2021

Asep.gr: Αιτήσεις για προκηρύξεις – Μείωση ενοικίου 2021 – Συνολικά  352 αιτήσεις υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Ε/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 48/31-12-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση έξι θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και έξι θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α ́ 28), όπως ισχύει, ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ

NEWS – Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν θέσεις περισσοτέρων του ενός Γνωστικών Αντικειμένων – Εξειδίκευσης – Κλάδων, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 695 και αναλύεται ως εξής:

Όλες οι ειδήσεις από το newsellada.gr

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΚΛΑΔΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 179
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 63
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 51
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 118
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 4
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 59
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 51
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 16
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 154

Asep.gr: Αιτήσεις για προκηρύξεις – Μείωση ενοικίου 2021 – Οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων που είναι στο καθεστώς μειωμένων ενοικίων αλλά δεν λαμβάνουν την αποζημίωση από το κράτος εξέδωσε η ΠΟΜΙΔΑ.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, σημαντικό μέρος της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας δήλωσης και είσπραξης των αποζημιώσεων μεγάλου αριθμού εκμισθωτών ακινήτων από τη συνεχιζόμενη μείωση ενοικίων οφείλεται όχι τόσο στην ανυπαρξία δηλωμένου τραπεζικού λογαριασμού των δικαιούχων στο TAXISNET, όσο κυρίως στη μη τήρηση των κανόνων που διέπουν το είδος και την κατάσταση των λογαριασμών αυτών.

Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι εφικτή η αυτόματη μεταφορά και κατάθεση των ποσών των αποζημιώσεών τους από το μηχανισμό πληρωμών της ΑΑΔΕ, αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ, σε ενημερωτικό σημείωμα του Αλκη Κωφού, Φοροτεχνικού Συνεργάτη του Γραφείου Ενημέρωσης της ΠΟΜΙΔΑ.

Τα 5 βασικά λάθη των ιδιοκτητών

Στο ενημερωτικό σημείωμα αναφέρονται οι πέντε κανόνες για την τραπεζική κατάθεση της αποζημίωσης των εκμισθωτών (συμπεριλαμβάνονται κυρίως στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1140/2006 και την τροποποιητική της 1019/31-1-2020 του υπουργείου Οικονομικών) που είναι:

  1. Κάθε δικαιούχος είσπραξης αποζημίωσης λόγω μείωσης ενοικίων ακινήτων θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην ΑΑΔΕ, έστω και καθυστερημένα, τον τραπεζικό λογαριασμό του για να του κατατεθεί το ποσό που δικαιούται. Συγκεκριμένα το πλήρες ΙΒΑΝ του λογαριασμού κατάθεσης θα πρέπει να καταχωρηθεί στη σελίδα του δικαιούχου στο TAXISNET, στην αριστερή στήλη «My Taxis Net» και στο παράθυρο «Δήλωση Λογαριασμού – ΙΒΑΝ».
  2. Η τελευταία ΠΟΛ 1019/20 αναφέρει ρητά ότι «Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού αυτός δύναται να δηλώνεται από έως δύο δικαιούχους». Συνεπώς σύμφωνα με αυτήν, δεν κατατίθενται χρήματα σε κοινούς λογαριασμούς με πάνω από δύο δικαιούχους, έστω και αν το όνομα του δικαιούχου της αποζημίωσης είναι πρώτο.
  3. Το όνομα του εκμισθωτή-δικαιούχου της αποζημίωσης μπορεί να είναι πρώτο ή και δεύτερο στο δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό κατάθεσης.
  4. Ο δηλωμένος λογαριασμός θα πρέπει να είναι ανοιγμένος σε οποιαδήποτε ελληνική Τράπεζα, με ΙΒΑΝ που να αρχίζει από GR. Η κατάθεση σε τράπεζα εξωτερικού δεν φαίνεται να προβλέπεται, ούτε έχει ελεγχθεί αν μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη.
  5. Ο δηλωμένος λογαριασμός θα πρέπει να είναι ενεργός, και να μη έχει χαρακτηριστεί ως «αδρανής». Αδρανής θα χαρακτηριστεί όταν για 24 συνεχόμενους μήνες δεν έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές με άμεση χρέωση του λογαριασμού του δικαιούχου. Αδρανείς λογαριασμοί δεν χαρακτηρίζονται οι λογαριασμοί των προθεσμιακών καταθέσεων. Αν υπάρχει λογαριασμός αλλά είναι ήδη χαρακτηρισμένος αδρανής, χρειάζεται αίτηση στην Τράπεζα και επικαιροποίηση των στοιχείων των καταθετών.

«Η τήρηση όλων των παραπάνω κανόνων είναι συνεπώς απολύτως απαραίτητη για την είσπραξη των αποζημιώσεων των εκμισθωτών που η ΠΟΜΙΔΑ με τις συνεχείς προσπάθειές της κατάφερε να εξασφαλίσει, και οι οποίες μάλιστα είναι με το νόμο αφορολόγητες και ακατάσχετες», καταλήγει η ανακοίνωση.

Μισό εκατομμύριο συνταξιούχοι θα λάβουν αναδρομικά ΙΚΑ, Δημοσίου, ΝΑΤ – ΕΦΚΑ εισφορές

Πληρωμή συντάξεων ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ΔΕΚΟ – 534 ευρώ επίδομα

Τελευταία Επεξεργασία: