ΑΣΕΠ: Θέσεις σε δήμους

: Το «πράσινο φως» για την διενέργεια 3.344 σε δήμους και φορείς ενέκρινε η Αρμόδια Επιτροπή Υπουργών.

Τις αμέσως προσεχείς μέρες θα αρχίσει η σταδιακή έκδοση των προκηρύξεων, αφού πρώτα εκδοθούν από το (asep.gr).

Το νέο προσωπικό – διαφόρων ειδικοτήτων – θα υπογράψει συμβάσεις 8-12 μηνών.

Η επιλογή του νέου θα γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια, γράφει το workcenter.gr.

Σημειώστε:

Χρόνος ανεργίας (200 μονάδες για τους πρώτους 4 μηνες και 85 απο τον 5ο και μετά – έως 800 μόρια)
Πολυτεκνική ιδιότητα (50 μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο)
Τριτεκρινή ιδιότητα (40 μοναδες για καθε τέκνο – Έως 120 μόρια)
Αριθμός ανηλίκων τέκνων (30 μονάδες για κάθε ένα από τα δυο πρώτα παιδιά και 50 μονάδες για το τρίτο – Έως 110 μόρια)
Μονογονεική οικογένεια (50 μονάδες για κάθε παιδί)

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βαθμός * 40 για ΠΕ, ΤΕ και βαθμός * 20 για ΔΕ)
Εμπειρία (7 μονάδες ανά μήνα μέχρι τους 60 – Έως 420 μόρια)
Αναπηρία – Τουλάχιστον 50% (ποσοστό αναπηρίας * 3)
Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου (Ποσοστό αναπηρίας * 2)