Δελτίο αγροτών 8/1/2021: ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΕΣΠΑ προγράμματα

Δελτίο αγροτών 8/1/2021: ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΕΣΠΑ προγράμματα – Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι πλήρωσε δικαιούχους αγροτικών προγραμμάτων και η νέα πληρωμή αφορά πάνω από 161 παραγωγούς – αγρότες

NEWS – Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι πλήρωσε δικαιούχους ανειλημμένων υποχρεώσεων και ειδικών προγραμμάτων με την νέα πληρωμή.

Όλες οι ειδήσεις από το newsellada.gr

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πληρωμή έγινε το διάστημα από 29/12/2020 έως 30/12/2020 και αφορά 161 δικαιούχους.

Το σύνολο των δικαιούχων που πληρώθηκαν ανέρχονται σε 161 και το συνολικό ποσό που κατεβλήθη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέρχεται σε 4.572.365,90 ευρώ.

Τα ποσά εδώ

Πιο συγκεκριμένα, ο οργανισμός από 10/12/2020 έως τις 28/12/2020 κατέβαλε σε 2.470.171 δικαιούχους το ποσό των 1.232.340.852,92 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν μεταξύ άλλων την εξόφληση του υπόλοιπου 30% της Βασικής Ενίσχυσης, η ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (πρασίνισμα), η πληρωμή των νεοεισερχόμενων γεωργών, καθώς και η πληρωμή του Εθνικού Αποθέματος.

Οι πληρωμές συνεχίστηκαν με την καταβολή των ενισχύσεων σε πέντε προϊόντα που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού. Πρόκειται για την ελιά Καλαμών, το πρώιμο καρπούζι χαμηλής κάλυψης, την ανοιξιάτικη πατάτα και τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες Κρήτης. Το συνολικό ποσό αγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ και θα πιστωθεί σε περισσότερους από 27.500 παραγωγούς.

Επίσης καταβλήθηκε και η δεύτερη δόση της ενίσχυσης στους παραγωγούς των λαϊκών αγορών οι οποίοι επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα πληρώθηκαν και οι δικαιούχοι της εξισωτικής αποζημίωσης.

Πάντως όπως φαίνεται η εξόφληση του τσεκ, άφησε υπόλοιπα 3% από τη βασική, 5% από το πρασίνισµα και 10% από τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνολικού ποσού περί τα 70 εκατ. ευρώ

Σημειώνεται από τo ieidiseis.gr, ότι µε τη νέα κατάταξη, λιγότερα χρήματα βρήκαν στους λογαριασμούς τους και οι παραγωγοί που εντάσσονται στο υποµέτρο 13.2 των πρώην µειονεκτικών περιοχών στα 3,24 ευρώ το στρέµµα, ενώ διατηρούνται τα 12,5 ευρώ το στρέµµα για τους ορεινούς του υποµέτρου 13.1 και τα 8,1 ευρώ το στρέµµα για τις νέες περιοχές µε µειονεκτήµατα του υποµέτρου 13.3.

Επίσης, πληρώθηκε η ενίσχυση για το ελαιόλαδο.

Δελτίο αγροτών 8/1/2021: ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΕΣΠΑ προγράμματα – Σε ποιους τομείς θα διοχετευθεί ρευστότητα 6 δισ. ευρώ

Περίπου 6 δισ. ευρώ αναμένεται να εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία από τα κοινοτικά ταμεία του ΕΣΠΑ (2021 – 2027) κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Ολόκληρο το ΕΣΠΑ κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο, αναμένεται να ξεπεράσει τα 26 δισ. ευρώ (κοινοτικοί και εθνικοί πόροι), χωρίς να υπολογίζονται οι πόροι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Οι τομείς στους οποίους αναμένεται να διοχετευθούν οι περισσότεροι πόροι αφορούν στην ενέργεια, το περιβάλλον, την εκπαίδευση, τις υποδομές και την επιχειρηματικότητα. Οι βασικές προτεραιότητες είναι:

Στόχος Πολιτικής 1

Το ύψος των εγκεκριμένων πόρων αγγίζει τα 4 δισ. ευρώ. Θα προέλθουν από το ΕΤΠΑ και θα συνδυαστούν με παρεμβάσεις από το ΕΚΤ+. Οι δράσεις αφορούν στην προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στη διαδικασία του οικονομικού μετασχηματισμού και της βιομηχανικής μετάβασης. Στόχος είναι η δικτύωση και το clustering επιχειρήσεων της πρωτογενούς παραγωγής με μεταποιητικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα με το LEADER για προώθηση τοπικής επιχειρηματικότητας και του τουρισμού.

 

Στόχος Πολιτικής 2

Το ύψος των εγκεκριμένων πόρων φτάνει τα 5 δισ. ευρώ (3,2 δισ. ευρώ από το ΕΤΠΑ και 1,8 δισ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής). Οι δράσεις αφορούν κυρίως παρεμβάσεις επεξεργασίας λυμάτων, αποχέτευσης, πρόσβασης σε πόσιμο νερό, βιώσιμης διαχείρισης νερού, πράσινες υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων, μικρού μεγέθους αντιπλημμυρικά έργα, τοπικά έργα αποθήκευσης ενέργειας και έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες και δημόσια κτίρια, παρεμβάσεις που προάγουν τη βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα, μέσα σταθερής τροχιάς, προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στη γεωργία και στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για γεωργική χρήση, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας στον αγροτικό χώρο και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Περιλαμβάνει ακόμα δράσεις για τη δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών και σχετίζονται με τον τομέα της ενέργειας και με την προστασία και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και του περιβάλλοντος.

 

Στόχος Πολιτικής 3

Το ύψος των εγκεκριμένων πόρων φτάνει τα 2,2 δισ. ευρώ (1 δισ. ευρώ από ΕΤΠΑ και 1,2 δισ. ευρώ από Ταμείο Συνοχής). Οι δράσεις αφορούν κυρίως έργα οδικής ασφάλειας, λιμενικά έργα σε λιμάνια πλην των 10 μεγάλων Περιφερειακών Λιμανιών και παρεμβάσεις αστικής κινητικότητας τοπικής κλίμακας.

 

Στόχος Πολιτικής 4

Το ύψος των εγκεκριμένων πόρων φτάνει τα 6,33 δισ. ευρώ (940 εκατ. ευρώ από ΕΤΠΑ και 5,4 δισ. ευρώ από ΕΚΤ+). Οι δράσεις του προωθούν την παροχή ισότιμης πρόσβασης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης, υποστηρίζουν την έρευνα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη βελτίωση της πρόσβασης σε δομές υγειονομικής περίθαλψης, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες των περιθωριοποιημένων ατόμων. Επίσης, στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη των περιθωριοποιημένων ατόμων σε υποβαθμισμένες αστικές, αγροτικές και παράκτιες περιοχές. Περιλαμβάνει δράσεις για την υγεία, την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την κοινωνική πρόνοια, αλλά και για τον τουρισμό και τον πολιτισμό, την καταπολέμηση της φτώχειας, την ενεργή και ισότιμη κοινωνικοοικονομική ένταξη, την προώθηση της ισότητας και της ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες, τη βελτίωση στην πρόσβαση στην απασχόληση όλων των ατόμων, τον εκσυγχρονισμό των θεσμών της αγοράς εργασίας, τη βελτίωση και ανάπτυξη των συστημάτων εκπαίδευσης, τη στήριξη νέων αγροτικών επιχειρήσεων, την ενίσχυση δεξιοτήτων και την εγκατάσταση των νέων γεωργών.

 

Στόχος Πολιτικής 5

Οι εγκεκριμένοι πόροι φτάνουν τα 1,14 δισ. ευρώ. Οι δράσεις αφορούν στην εφαρμογή ολοκληρωμένων εδαφικών στρατηγικών, παρεμβάσεων σε αλιευτικές περιοχές στο πλαίσιο εφαρμογής Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης. Παράλληλα, θα συμβάλει σημαντικά στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών με την εφαρμογή των τοπικών προγραμμάτων τύπου LEADER.
Από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ, ξεχωρίζουν

  • Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία: 3,8 δισ. ευρώ
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός: 640 εκατ. ευρώ
  • Περιβάλλον – Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή: 3,8 δισ. ευρώ
  • Υποδομές Μεταφορών: 2,3 δισ. ευρώ
  • Πολιτική Προστασία: 750 εκατ. ευρώ
  • Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: 4,4 δισ. ευρώ

Τελευταία Επεξεργασία: