Δελτίο ειδήσεων 21/1/2021: Κάρτα αγρότη, ΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμές

Δελτίο ειδήσεων 21/1/2021: Κάρτα αγρότη, ΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμές – Από τις 08/01/2021 έως τις 13/01/2021 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (opekepe.gr) πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 2.822.941,56€

Δείτε αναλυτικά τα ποσά και τους δικαιούχους εδώ

Δελτίο ειδήσεων 20/1/2021: Κάρτα αγρότη, ΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμές – Δεν έχουν υποχρέωση οι αγρότες να δηλώσουν επαγγελματικό λογαριασμό

Με την τελευταία ΚΥΑ (∆ΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017), η οποία τροποποίησε την ΚΥΑ 45231/2017 «Ρύθµιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωµών µε Κάρτα» ορίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι επαγγελµατίες που είναι υπόχρεοι σε pos µε βάση τους ΚΑ∆, προκειµένου να δηλώσουν τους επαγγελµατικούς λογαριασµούς τους ηλεκτρονικά στην ΑΑ∆Ε (www.aade.gr).

Επαγγελµάτικος λογαριασµός

Στον Επαγγελµατικό Λογαριασµό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που κάνουν µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής όπως κάρτα, εντολές άµεσης χρέωσης, µεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές µε µετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται µέσω του Επαγγελµατικού Λογαριασµού αφορούν αποκλειστικά την εµπορική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Σύμφωνα με το agronews.gr, συναλλαγές που αφορούν την εµπορική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα του υπόχρεου, µέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωµών του νόµου 3862/2010 ανεξαρτήτως του µέσου συναλλαγής, διενεργούνται µέσω Επαγγελµατικού Λογαριασµού, που έχει δηλωθεί σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία.

Όσοι έχουν κωδικούς αριθµούς δραστηριότητας (Κ.Α.∆.) που ορίζονται ρητά στην απόφαση υποχρεούνται να έχουν µηχάνηµα pos στην έδρα τους, ώστε όταν πάει ένας πελάτης τους, να µπορεί να πληρώσει µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Οι επιχειρηµατίες αυτοί, έχουν συνδέσει έναν τραπεζικό λογαριασµό, στον οποίο πηγαίνουν τα χρήµατα που εισπράττονται από την πληρωµή µέσω των καρτών. Τους λογαριασµούς αυτούς είναι υποχρεωµένοι να µπουν στην εφαρµογή του taxis και να τους δηλώσουν στην υπο-εφαρµογή που αναφέρεται στους επαγγελµατικούς λογαριασµούς. Σε αυτή την πρώτη φάση, εξακολουθούν να µην συµπεριλαµβάνονται οι αγρότες, οι οποίοι έχουν ως ΚΑ∆ δραστηριότητας αριθµού που ξεκινάνε από 01 έως 03. Κι όταν λέω αγρότες, αναφέροµαι και στους ειδικού και στους κανονικού καθεστώτος.

Πολλοί νοµίζουν ότι υποχρεώσεις έχουν µόνο όσοι αγρότες τηρούν βιβλία. Αυτό δεν ισχύει. Τις ίδιες υποχρεώσεις µε τις κοινές εµπορικές επιχειρήσεις έχουν τόσο οι αγρότες του κανονικού, όσο και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνά κανείς, ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, έχουνε ελάχιστες διαφορές µε αυτούς του κανονικού: δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, δεν υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις πωλήσεων, ενώ όταν πουλάνε, εκδίδουν τα παραστατικά πώλησης οι αγοραστές (τιµολόγια αγοράς). Για όλες τις υπόλοιπες συναλλαγές αντιµετωπίζονται και θεωρούνται επιχειρηµατίες.

Το γεγονός όµως, ότι δεν είναι υποχρεωτικό, δε σηµαίνει ότι απαγορεύεται κιόλας. Προαιρετικά µπορεί οποιοσδήποτε να µπει στο σύστηµα και να δηλώσει τον/τους επαγγελµατικούς λογαριασµούς του.

Όσους λογαριασµούς και να έχει ο αγρότης…

Ως επαγγελµατικό µπορεί να δηλώσει ο αγρότης ένα υπάρχοντα λογαριασµό ή µπορεί απευθυνόµενος στην τράπεζα να ζητήσει να του ανοίξουν έναν λογαριασµό όψεως. Το πρόβληµα όµως που υπάρχει σε όλους τους αγρότες είναι ότι όσους τραπεζικούς λογαριασµούς και να έχουν, χρησιµοποιούν µόνο έναν: αυτόν που έχουν δηλώσει στο ΟΣ∆Ε, στον οποίο κατατίθενται οι επιδοτήσεις. Ο ίδιος αυτός λογαριασµός χρησιµοποιείται από τις τράπεζες προκειµένου να χορηγήσουν την κάρτα του αγρότη, η οποία δίνεται µε βάση τις προβλεπόµενες εισπραχθείσες επιδοτήσεις. Ο ίδιος αυτός λογαριασµός χρησιµοποιείται από τους αγρότες –εκτός από τις πληρωµές των εφοδίων, εργατών κλπ- και τις προσωπικές τους ανάγκες (σούπερ µάρκετ, προσωπικές ή ιατρικές δαπάνες κλπ), οι οποίες δίνουν το αφορολόγητο στη φορολογική δήλωση σε όσους το δικαιούνται.

Μέχρι να προκύψει υποχρέωση δήλωσης επαγγελµατικού λογαριασµού, καλό είναι οι αγρότες να µην δηλώνουν επαγγελµατικό λογαριασµό. Αιτιολογώ: Αν δηλώσει κάποιος επαγγελµατικό λογαριασµό, αυτοµάτως στερείται το ακατάσχετο για τον λογαριασµό αυτό. ∆εν γνωρίζω κάποια απόφαση που να δίνει το ακατάσχετο στους επαγγελµατικούς λογαριασµούς, εποµένως καλό είναι όποιος επιµένει να δηλώνουν επαγγελµατικό λογαριασµό οι αγρότες, να µπορεί να εξηγήσει επαρκώς γιατί επιµένει τόσο πολύ.

Θεωρείται βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα, θα υποχρεωθούν όλοι να δηλώσουν επαγγελµατικούς λογαριασµούς. Μέχρι τότε, ας αφήσουν ήσυχους τους του αγρότες.

Συµπληρωµατικές δηλώσεις για αναδροµικές επιδοτήσεις;

Μέχρι τις 26/2 παρατάθηκε η δυνατότητα υποβολής των συµπληρωµατικών δηλώσεων αγροτών, για τις επιδοτήσεις του έτους 2018 οι οποίες εισπράχθηκαν εντός του 2019. Αυτό σταµατά µε έναν τρόπο και µόνο: φορολόγηση των επιδοτήσεων στο έτος είσπραξης.

Δελτίο ειδήσεων 20/1/2021: Κάρτα αγρότη, ΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμές

Αγροτικό δελτίο 18/1/2021: Άνω κάτω στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις ενστάσεις, ΕΛΓΑ αποζημιώσεις αγροτών

Τα νέα των αγροτών 15/1/2021: ΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμές – Έκτακτη ενίσχυση ελαιόλαδου

Τελευταία Επεξεργασία: