ΕΦΚΑ – ΠΕΚΑ : Τα Ελεγκτικά Κέντρα ανά περιφέρεια

: Με το Νόμο 4387/2016, από 01/01/2017 λειτουργεί ο νέος Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Αποστολή αυτού του νέου φορέα είναι, πέρα από τη χορήγηση παροχών και συντάξεων, και η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής.

Για το σκοπό αυτό πρόκειται να συσταθούν 11 Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης () σε έντεκα μεγάλες πόλεις της χώρας, τα οποία θα προσφέρουν πανελλαδική ασφαλιστική κάλυψη.

Τα θα εδρεύουν στις παρακάτω περιοχές ανά την Επικράτεια:

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη , με έδρα την Κομοτηνή και αποκεντρωμένα τμήματα ασφάλισης στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα.
Κεντρική Μακεδονία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με αποκεντρωμένα τμήματα ασφάλισης στις Σέρρες και στην Έδεσσα.
Δυτική Μακεδονία, με έδρα τη Κοζάνη και αποκεντρωμένο τμήμα ασφάλισης στη Πτολεμαΐδα.
Ήπειρος & Κέρκυρα, με έδρα τα Ιωάννινα και αποκεντρωμένο τμήμα ασφάλισης στη Κέρκυρα.
Θεσσαλία, με έδρα τη Λάρισα και αποκεντρωμένα τμήματα ασφάλισης στο Βόλο και στα Τρίκαλα.
Στερεά Ελλάδα, με έδρα τη Λαμία και αποκεντρωμένο τμήμα ασφάλισης στη Θήβα.
Δυτική Ελλάδα, Λευκάδα, Κεφαλληνία, Ζάκυνθος, με έδρα τη Πάτρα και αποκεντρωμένο τμήμα ασφάλισης στο Αγρίνιο.
Πελοπόννησος, με έδρα τη Τρίπολη και αποκεντρωμένα τμήματα ασφάλισης στη Κόρινθο και στη Καλαμάτα.
Αττικής, με έδρα την Αθήνα
Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, με έδρα τη Ρόδο και αποκεντρωμένα τμήματα ασφάλισης στην Ερμούπολη Σύρου και στη Μυτιλήνη.
Κρήτη, με έδρα το Ηράκλειο και αποκεντρωμένο τμήμα ασφάλισης στα Χανιά.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι των αφορούν τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, με την ενίσχυση των επιτόπιων ελέγχων σε συνδυασμό με την διενέργεια τακτικών, με απώτερο σκοπό τον έλεγχο της εφαρμογής της ασφαλιστικής νομοθεσίας, αναφορικά με τους όρους απασχόλησης των εργαζόμενων.

Η αναγκαιότητα σύστασης και λειτουργίας των ΠΕΚΑ συνίσταται στην ανάγκη προστασίας των ασφαλισμένων καθώς και των ίδιων των εργοδοτών από εκείνους που παραβιάζουν την ασφαλιστική νομοθεσία σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Η αποστολή των ΠΕΚΑ

Τα Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) επιδιώκουν την ενίσχυση των διαδικασιών ελέγχου και στοχεύουν αφενός στην καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και αφετέρου στη συμμόρφωση των εργοδοτών και των εργαζομένων με τις διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, για πρώτη φορά με τη δημιουργία των :

Ενισχύεται η διαδικασία βεβαίωσης εισφορών μέσω της αύξησης και εντατικοποίησης των επιτόπιων ελέγχων.

Δίνεται η δυνατότητα στους ελεγκτές του να διενεργούν αποκλειστικά ολοκληρωμένους τακτικούς ελέγχους ασφάλισης ώστε να καταπολεμηθεί η υποδηλωμένη εργασία.

Εξασφαλίζεται η συμμόρφωση των εργοδοτών και των εργαζομένων μέσω των διαρκών επανελέγχων για την εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς τους όρους απασχόλησης.

Παράλληλα, η νεοσυσταθείσα Διεύθυνση Σχεδιασμού & Συντονισμού Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών & Ελέγχων συγκεντρώνει και κατηγοριοποιεί τα δεδομένα από τους πραγματοποιηθέντες ελέγχους για τον προσδιορισμό περιοχών και κλάδων δραστηριότητας με υψηλή επικινδυνότητα για εισφοροδιαφυγή και εισφοροαποφυγή.

Υποστηρικτικά, η ανωτέρω Διεύθυνση με την άντληση και αξιοποίηση δεδομένων από κάθε διαθέσιμη πηγή, με την επεξεργασία αποτελεσμάτων και στατιστικών στοιχείων και με τη συνεχόμενη επικαιροποίηση και ανάπτυξη του λογισμικού θα συνδράμει στον σκοπό σύστασης των Π.Ε.Κ.Α.