Έκτακτο !!!!  (www.opekepe.gr) ΓΙΑ ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ – , ΕΦΚΑ (efka.gov.gr), ΙΚΑ, ΝΑΤ – Τι ισχύει!

 Ο  (www.opekepe.gr) υποστηρίζει ότι πραγματοποιήθηκε η καταβολή της ενίσχυσης 1ης εκκαθάρισης (100%) των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς, του έτους αιτήσεων 2021, της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020», όπως τροποποιημένη κάθε φορά ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 405.138 ευρώ που αφορά σε 1.659 δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης, 758.918 ευρώ που αφορά σε 3.162 δικαιούχους της 2ης πρόσκλησης και 1.471.196 ευρώ που αφορά σε 4.961 δικαιούχους της 3ης πρόσκλησης και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Έκτακτο !!!! ΝΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΓΑ, ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΝΑΤ

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (εδώ).

Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής εκκαθάρισης, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της ανωτέρω απόφασης, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από την Τρίτη (12 Ιουλίου 2022) και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Δευτέρα (18 Ιουλίου 2022), ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Έως 15/7 οι δηλώσεις ΟΣΔΕ 2022 ΟΠΕΚΕΠΕ- Πότε πληρώνονται οι ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΓΑ, ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΑΜΕΑ

Τελευταία Επεξεργασία: