Έκθεση ΣΕΒ για την προστασία της βιοποικιλότητας

ΣΕΒ: Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης πρέπει να εναρμονίζονται με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές προστασίας, διατήρησης και βιώσιμης ανάπτυξης και να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε συμφωνία με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Αυτό επισημαίνει ο ΣΕΒ σε έκθεση για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων στον τομέα της προστασίας της βιοποικιλότητας, υπενθυμίζοντας ότι σύμφωνα με ευρωπαική πρόταση νόμου για την αποκατάσταση της φύσης, σε κάθε κράτος μέλος θα ισχύουν νομικά δεσμευτικοί στόχοι για την αποκατάσταση της φύσης σε διάφορα οικοσυστήματα που συμπληρώνουν την ισχύουσα νομοθεσία.

Η πρόταση νομοθετικής πράξης για την αποκατάσταση της φύσης είναι η πρώτη στην ιστορία νομοθετική πράξη της Ε.Ε. που στοχεύει ρητά στην αποκατάσταση της φύσης της Ευρώπης, και ειδικότερα στην αποκατάσταση του 80% των ευρωπαϊκών οικοτόπων που βρίσκονται σε κακή κατάσταση και στην επαναφορά της φύσης σε όλα τα οικοσυστήματα. Στόχος είναι τα μέτρα αποκατάστασης της φύσης να καλύψουν τουλάχιστον το 20% των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της Ε.Ε.  » Διαβάστε Περισσότερα στο Tilegrafimanews.gr

Τελευταία Επεξεργασία: