Εξαιρετικά σοβαρή ΕΙΔΗΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΟ!!!  Ποιοι ΑΓΡΟΤΕΣ μένουν εκτός από την ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΟΠΕΚΕΠΕ  ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ, EFKA

Εξαιρετικά σοβαρή ΕΙΔΗΣΗ – ΕΚΤΑΚΤΟ!!! Ποιοι ΑΓΡΟΤΕΣ μένουν εκτός από την ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr) – ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ(ika.gr), EFKA

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Όπως σηµειώνεται πάντως στο στρατηγικό σχέδιο, το 2023 θα υπάρξει νέα αναθεώρηση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών (Σ∆ΛΑΠ) στα οποία βασίζεται ο χαρακτηρισµός των υδάτων και ως εκ τούτου, σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να αρθεί ο περιορισµός ή να αποκλειστούν κι άλλες περιοχές από τη συνδεδεµένη. Ωστόσο κάτι τέτοιο δύσκολα θα γίνει τουλάχιστον για το ερχόµενο ΟΣ∆Ε.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Χαρακτηριστικό πάντως είναι ένα παράδειγµα αγρότη από την Κοζάνη, ο οποίος όπως αναφέρει στην Agrenda µπορεί µεν να θεωρείται ο τόπος που έχει τα αγροτεµάχια σε κακή ποιοτική κατάσταση, ωστόσο στην άδεια χρήσης νερού που χρησιµοποιεί καταγράφεται το αντίθετο.  » Διαβάστε Περισσότερα στο Tilegrafimanews.gr

Τελευταία Επεξεργασία: