Εξισωτική 2022- ΕΚΤΑΚΤΟ : Πριν λίγο βγήκε η λίστα με τους ΑΓΡΟΤΕΣ!! ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΓΑ, ΙΚΑ

Εξισωτική 2022– ΕΚΤΑΚΤΟ : Πριν λίγο βγήκε η λίστα με τους ΑΓΡΟΤΕΣ!! ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr) – ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΓΑ (oga.gr), ΙΚΑ (ika.gr)

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 13 ανέρχεται σε 264 εκατ. ευρώ, κατόπιν αυξήσεως του ποσού κατά 14 εκατ, για την κάλυψη των αναγκών όλων των εγκεκριμένων παραγωγών, και κατανέμεται στα Υπομέτρα ως εξής :

Υπομέτρο 13.1 : 187.000.000 Ευρώ,

Υπομέτρο 13.2 :   65.000.000 Ευρώ,

Υπομέτρο 13.3 :   12.000.000 Ευρώ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Στις  25 Νοεμβρίου 2022 ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 562/93601/25-04-2019 (ΦΕΚ 1641/τ.Β΄/13-05-2019) απόφαση του ΥΠΑΑΤ, όπως τροποποιημένη ισχύει, η πρώτη κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στο Μέτρο 13 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση),  » Διαβάστε Περισσότερα στο Tilegrafimanews.gr

Τελευταία Επεξεργασία: