Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ: Αιτήσεις και παράταση

: Στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για όσους θέλουν να υποβάλλουν αίτηση εκ νέου υπαγωγής στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) ηλεκτρικής ενέργειας, που παρέχουν όλοι οι προμηθευτές.

Η παράταση, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, ελήφθη με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμου Θωμά. Κρίθηκε επιβεβλημένη για να ενημερωθεί η βάση δεδομένων που τηρείται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του έτους 2018. Επίσης για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες από την αρχικά περιορισμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων που είχε οριστεί.

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν την τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://www.idika.gr/kot/ και μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019 θα ενημερωθούν για την εκ νέου ένταξή τους ή όχι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Μέχρι τον έλεγχο και έγκριση (ή όχι) των νέων αιτήσεων παραμένουν ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο οι υφιστάμενοι δικαιούχοι, σημειώνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Οι δικαιούχοι ΚΕΑ μπαίνουν στην κατηγορία ΚΟΤ-Α με κωδικούς taxisnet.

Παλαιοί δικαιούχοι

Όσοι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ-Β) έχουν εγκεκριμένη αίτηση σύμφωνα με τα φορολογικά στοιχεία έτους 2017, παρατείνεται η ισχύς της έως και 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Η ημερομηνία έναρξης νέων αιτήσεων σύμφωνα με τα φορολογικά στοιχεία του έτους 2018, θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

Πάντως, για τους παλιούς δικαιούχους (ΚΟΤ-Α) η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή.

Νέοι δικαιούχοι

Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν για πρώτη φορά στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ-Β), μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, η οποία θα επανακαθαριστεό με τα νέα φορολογικά στοιχεία έτους 2018 το επόμενο διάστημα.

Οι ανακοινώσεις για τους νέους δικαιούχους θα γίνουν σύντομα και εγκαίρως.