Μνημόσυνο μοναχού Νικοδήμου Γρηγοριάτη  (23-01-2009/ 05- Φεβρουαρίου 2023)

ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ ̓Αδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν, οὕτω καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες
ζωοποιηθήσονται . Αποσ Παύλος 15ο κεφ. της Α’ Κορινθίους

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ: Καθώς νοσταλγούμε με πολύ αγάπη την απουσία τού αδελφού μας πατέρα Νικόδημου από κοντά μας ερχονται σαν ηλιαχτίδες οι σκέψεις και κατεβαίνουν με πολύ ζέση στην καρδιά , απλές ανθρώπινεςστιγμές που μοιραστείκαμε μαζί με τον παιδαγωγό αδελφό στην εν Χριστώ ζωή μας .

Η εν Χριστώ παρέαμε τόν αδελφό πατέρα Νικόδημο έφερε αναπόφευκτα την πρόνοια του Θεού Πατέρα σε εμάς , καθώςισχύει ότι χάριν του βασιλικού ποτίζεται και η γλάστρα . Δεν παύουμε να ενθυμούμεθα μεθ’ εκπλήξεωςκαι πολύς ευγνωμοσύνης τίς δωρεάν κατά παραχώρηση Θεού θείες ενέργειες που απολαμβάνουν όσοιβρίσκονται δίπλα σε αγίους χριστιανούς και φάρους του ολοζώντανου Θεού .

Πολλοί και στις μέρες μας Καλόγεροι και ιερείς πάσχουν το λειτούργημα τούς ώντας ως μαγνήτες του θείου έρωτος και της θείαςχάριτος .

 » Διαβάστε Περισσότερα στο Vimaorthodoxias.gr

Τελευταία Επεξεργασία: