Μόλις βγήκε !! ΕΚΤΑΚΤΟ- Η λίστα με τα 200. Και τα πριν έως 278 ευρώ/στρέμμα στα ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΠ   ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΓΑ, EFKA

Μόλις βγήκε !! ΕΚΤΑΚΤΟ- Η λίστα με τα 200…. Και τα πριν έως 278 ευρώ/στρέμμα στα ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΠ –  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΓΑ (www.oga.gr), EFKA (efka.gov.gr) – Οι απαραίτητες πληροφορίες!

ΝΕWS: Μέσα από έναν κατάλογο 53 καλλιεργειών και πάνω από 200 τοπικών ποικιλιών, θα είναι σε θέση να επιλέξουν οι αγρότες στα πλαίσια του Μέτρου «Προστασία και διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών – ποικιλιών (φυτογενετικού υλικού) που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση», το οποίο προβλέπεται στο ΠΑΑ της νέας περιόδου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Γι’ αυτή τους την ενέργεια οι αγρότες θα αποζηµιωθούν ανάλογα µε την καλλιέργεια µε τα ποσά να κυµαίνονται µεταξύ των 43,5 ευρώ το στρέµµα (χειµερινά σιτηρά) και να φτάνουν έως και τα 278 ευρώ το στρέµµα για δενδρώδεις καλλιέργειες (78,2 για ελιές και 69 στο αµπέλι).

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΝΕΑ!  » Διαβάστε Περισσότερα στο Tilegrafimanews.gr

Τελευταία Επεξεργασία: