ΟΑΕΔ: Προσλήψεις χωρίς κάρτα ανεργίας

: Προσλήψεις χωρίς κάρτα ανεργίας-Ολόκληρη η διαδικασία έως την αποστολή φακέλου – Τα κρίσιμα «μυστικά»-Η νέα που θα εκδώσει ο για την πρόσληψη 500 υπαλλήλων, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με συμβάσεις διάρκειας 24 μηνών, δεν θα απαιτεί την ιδιότητα του ανέργου.

Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν κάρτα ανεργίας, σε αυτή την περίπτωση, απλώς δεν θα πάρουν τα μόρια που αντιστοιχούν στην ανεργία.

Σημειώστε τις κρίσιμες και καθοριστικές λεπτομέρειες:

Όσοι υποψήφιοι διαθέτουν προϋπηρεσία σε δημόσιο φορέα, (καθαριότητα σε νοσοκομεία, δήμους κλπ), λαμβάνουν επιπλέον μοριοδότηση
Δεν μπορεί ένας υποψήφιος να κάνει χρήση της ανεργίας του/της συζύγου (όπως συμβαίνει στα κοινωφελή προγράμματα) και να λάβει τα αντίστοιχα μόρια
Οι αιτήσεις ενώ είναι ΣΟΧ θα υποβληθούν ηλεκτρονικά
Προσοχή: Αμέσως μετά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι θα πρέπει να την εκτυπώσουν και να την αποστείλλουν στον ΟΑΕΔ μαζί με τα δικαιολογητικά, εντός 10 ημερών.

Τελευταία Επεξεργασία: