ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές για προγράμματα- ΠΙΝΑΚΑΣ

: Ο (opekepe.gr) γνωστοποίησε πως προχώρησε σε πληρωμές προς τους .


Στις 15-16/7 πληρώθηκαν 1.375 για ενισχύσεις, ανειλημμένες υποχρεώσεις και διάφορα .

Δείτε το πλήρες ενημερωτικό έγγραφο του Οργανισμού εδώ