Παράκληση εις την Αγία Μεγαλομάρτυρα και Πάνσοφον Νύμφην του Χριστού Αικατερίνη

Παράκληση εις την Αγία Μεγαλομάρτυρα και Πάνσοφον Νύμφην του Χριστού ΑικατερίνηΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Ο Παρακλητικός Κανών Αγίας Αικατερίνης -Η Αγία Αικατερίνη η Μεγαλομάρτυς εορτάζει στις 25 Νοεμβρίου.

Ο Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων.

Ο Αναγνώστης: Αμήν.

Δόξα σοί, ο Θεός ημών, δόξα σοί.

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, τό Πνεύμα τής αληθείας, ο πανταχού παρών καί τά πάντα πληρών, ο θησαυρός τών αγαθών καί ζωής χορηγός, ελθέ καί σκήνωσον εν ημίν καί καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος καί σώσον, Αγαθέ τάς ψυχάς ημών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρείς φορές)

Δόξα Πατρί καί Υιώ καί Αγίω Πνεύματι.

Καί νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

Παναγία τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταίς αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τάς ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε καί ίασαι τάς ασθενείας ημών, ένεκεν τού ονόματός σου.

 » Διαβάστε Περισσότερα στο Vimaorthodoxias.gr

Τελευταία Επεξεργασία: