Πληρωμές Αγροτών από ΟΠΕΚΕΠΕ έως Τέλη Αυγούστου 2024: Τι Πρέπει να Γνωρίζετε

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ-Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Δαπανών και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) διαχειρίζεται πληρωμές προς τους αγρότες της Ελλάδας για διάφορα προγράμματα και ενισχύσεις.

Ποιες Πληρωμές Αναμένονται:

 • Βασική Ενίσχυση: Η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου 2024.
 • Πράσινη Ενίσχυση: Η πληρωμή της πράσινης ενίσχυσης αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου 2024.
 • Ενίσχυση Νέων Αγροτών: Η πληρωμή της ενίσχυσης νέων αγροτών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου 2024.
 • Συνδεδεμένες Ενισχύσεις: Οι πληρωμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις (π.χ. βαμβάκι, καπνός) θα πραγματοποιηθούν σταδιακά έως το τέλος Αυγούστου 2024.
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ):
  • Η πληρωμή του πρώτου προκαταβολής για το ΠΑΑ 2023-2027 αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου 2024.
  • Η πληρωμή του υπολοίπου ποσού για το ΠΑΑ 2023-2027 αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Αυγούστου 2024.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 • 28 Φεβρουαρίου 2024: Τελευταία ημερομηνία υποβολής τροποποιήσεων στα στοιχεία εκμετάλλευσης για την βασική ενίσχυση και την πράσινη ενίσχυση.
 • 31 Μαρτίου 2024: Τελευταία ημερομηνία υποβολής τροποποιήσεων στα στοιχεία εκμετάλλευσης για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις.
 • 15 Αυγούστου 2024: Τελευταία ημερομηνία υποβολής τροποποιήσεων στα στοιχεία εκμετάλλευσης για το ΠΑΑ 2023-2027.

Πώς να Ενημερωθείτε:

 • Ιστοσελίδα ΟΠΕΚΕΠΕ: https://www.opekepe.gr/
 • Γραμμή Εξυπηρέτησης Αγροτών: 15410
 • Γραφεία ΟΠΕΚΕΠΕ στις περιφέρειες

Συμβουλές για Αγρότες:

 • Ελέγξτε τα στοιχεία εκμετάλλευσής σας: Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία εκμετάλλευσής σας στην ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακριβή και ενημερωμένα.
 • Υποβάλετε τροποποιήσεις εγκαίρως: Σε περίπτωση που χρειαστεί να τροποποιήσετε τα στοιχεία εκμετάλλευσής σας, φροντίστε να το κάνετε πριν από τις λήξεις των προθεσμιών.
 • Διατηρήστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά: Φροντίστε να διατηρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις πληρωμές που λαμβάνετε.
 • Ενημερωθείτε για τις αλλαγές: Παρακολουθείτε την ιστοσελίδα της ΟΠΕΚΕΠΕ και ενημερωθείτε για τυχόν αλλαγές στους κανόνες και τις προθεσμίες πληρωμών.

Τελευταία Επεξεργασία: