Ρήματα ζωής αιωνίου! Πολύτιμοι μαργαρίται του εκ Τραπεζούντος αοιδίμου Προηγουμένου Μαξίμου Ιβηρίτου του Πνευματικού

Προς το  ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ – Υπό του Γέροντος Μαξίμου (Μοναχού) Ιβηρίτου  
(1904 }Χριστούγεννα 1999).

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΙΒΗΡΙΤΗΣ: Η Αγία Γραφή μας λέγει, ότι «… ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών ανθρώπω εμπόρω ζητούντι καλούς μαργαρίτας ος ευρών ένα πολύτιμον μαργαρίτην απελθών πέπρακε πάντα όσα είχε και ηγόρασεν αυτόν» [= Είναι ομοία λέγει η ανυπολόγιστος αξία της βασιλείας των ουρανών προς άνθρωπον έμπορον, όστις ζητεί να αγοράση καλά και πολύτιμα μαργαριτάρια.

Αυτός όταν εύρεν εν σπάνιον και μεγάλις αξίας μαργαριτάριον, έτρεξε και επώλησεν όσα είχε και το ηγόρασεν. Ούτω και ο αφωσιωμένος Χριστιανός, ωσάν καλός έμπορος θυσιάζει με προθυμίαν την ματαιότητα της παρούσης ζωής, δια να κατακτήση την αιωνιότητα της μελλούσης ουρανίου βασιλείας (ματθ. ιγ΄, 45-46).
οι πολύτιμοι μαργαρίται, τους οποίους καταχωρίζομεν ενταύθα, προέρχονται εκ του στόματος του εμπείρου και πρακτικού εν Άθω Πνευματικού, Προηγουμένου Μαξίμου Ιβηρίτου, όστις διετέλεσεν επί πεντήκοντα συναπτά έτη Προσμονάριος της Θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας της Πορταϊτίσσης εν τη Σεβασμία Μονή των Ιβήρων Αγίου Όρους,

 » Διαβάστε Περισσότερα στο Vimaorthodoxias.gr

Τελευταία Επεξεργασία: