Συμφωνία Alpha Bank-Dimand Α.Ε.  Premia Properties για χαρτοφυλάκιο ακινήτων 438 εκατ. ευρώ Η μεγαλύτερη συναλλαγή χαρτοφυλακίου ακινήτων στην ελληνική αγορά

Συμφωνία Alpha Bank-Dimand Α.Ε. – Premia Properties για χαρτοφυλάκιο ακινήτων 438 εκατ. ευρώ Η μεγαλύτερη συναλλαγή χαρτοφυλακίου ακινήτων στην ελληνική αγορά
Δεσμευτική συμφωνία μεταξύ Alpha Bank και κοινοπραξίας Dimand Α.Ε. – Premia Properties
Α.Ε.Ε.Α.Π. για την ανάπτυξη μετοχικής συνεργασίας στον τομέα επενδύσεων ακινήτων, μέσω της πώλησης χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας Ευρώ 438 εκατ. (Project Skyline)

• Η μεγαλύτερη εμπορική συναλλαγή χαρτοφυλακίου ακινήτων στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια
• Ανάπτυξη μετοχικής συνεργασίας με στόχο την εμπορική εκμετάλλευση, την επανατοποθέτηση στην αγορά και την αξιοποίηση ενός μεγάλου εύρους ακινήτων, που περιλαμβάνουν γραφεία, εμπορικά ακίνητα, κατοικίες και χώρους βιομηχανικών χρήσεων και logistics
• Η Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε., εισηγμένη εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων του Ομίλου Alpha Bank, θα είναι ο αποκλειστικός πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης των ακινήτων
• Η κοινοπραξία μεταξύ Dimand Α.Ε. και Premia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. θα εξαγοράσει το 65% της SkylineΑκίνητα Μονοπρόσωπη Α.Ε. , εταιρείας ειδικού σκοπού, που θα κατέχει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων.  » Διαβάστε Περισσότερα στο Tilegrafimanews.gr

Τελευταία Επεξεργασία: