Συντάξεις χηρείας: Γιατί ο ΕΦΚΑ δεν πέρασε τις αυξήσεις

: Ο (efka.gov.gr) με ανακοίνωση που εξέδωσε εξηγεί γιατί δεν δόθηκαν αυτόν τον μήνα οι αυξήσεις στις .

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, αυτό συνέβη γιατί η διαδικασία δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί αυτόν τον μήνα για τεχνικούς λόγους. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι αυξήσεις θα εμφανιστούν στις συντάξεις Σεπτεμβρίου

Αναλυτικά:

«Η Διοίκηση του ενημερώνει ότι η διαδικασία αύξησης των συντάξεων χηρείας σε εφαρμογή του ν. 4611/2019, δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί αυτό το μήνα, για τεχνικούς λόγους (πληθώρα περιπτώσεων, υπολογισμός του ευνοϊκότερου για τους δικαιούχους τρόπου υπολογισμού).

Σε κάθε περίπτωση, οι αυξήσεις για όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες των δικαιούχων, θα ενσωµατωθούν στο σύστηµα πληρωµών των και θα καταβληθούν με αναδρομική ισχύ, δηλαδή από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου στο ΦΕΚ (Παρασκευή 17 Μαΐου 2019)».