Σύνταξη θανάτου -χηρείας : Η εγκύκλιος ΕΦΚΑ

-χηρείας : Διαβάστε την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ (efka.gov.gr)

Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4611/2019

Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ