Άρθρο
Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος: Οι τρεις τρόποι Προσευχής

Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος: Οι τρεις τρόποι Προσευχής

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ: Τρεις είναι οι τρόποι της προσοχής και της προσευχής, με τους οποίους η ψυχή ή υψώνεται ή γκρεμίζεται· υψώνεται όταν τους μεταχειρίζεται σε κατάλληλο καιρό, γκρεμίζεται όταν τους κατέχει παράκαιρα...