Άρθρο
Σέ ευχαριστώ Κύριε, για όλα

Σέ ευχαριστώ Κύριε, για όλα

Χριστός: Κύριε, όλη η φύση υμνολογεί και δοξάζει το Άγιο Όνομά Σου…Όλα τά δημιούργησες με τάξη, αρμονία, ισορροπία και ομορφιά. Εσύ Πανάγαθε Θεέ, με τοποθέτησες πάνω στη γή. Εσύ, Άριστε Τεχνίτη, στερέωσες γιά χάρη μου...