Άρθρο
Γεωστρατηγικές εξελίξεις: Τουρκία και Ουγγαρία δεν μπορούν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ

Γεωστρατηγικές εξελίξεις: Τουρκία και Ουγγαρία δεν μπορούν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ

ΝΑΤΟ: Για να είναι αξιόπιστη μια αμυντική στρατιωτική συμμαχία απαιτεί την κοινή εμπιστοσύνη των μελών της, ότι εάν ένα μέλος δεχθεί επίθεση, τα άλλα μέλη θα της παράσχουν αποφασιστική υποστήριξη. Όποια άλλα συμφέροντα και αν...