Άρθρο
Άγιος Απόστολος Ιάκωβος Ζεβεδαίου

Άγιος Απόστολος Ιάκωβος Ζεβεδαίου

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου – Καθηγητού ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Στον κύκλο των δώδεκα μαθητών του Χριστού υπήρχε και ένας στενότερος κύκλος τριών μαθητών, του Πέτρου, του Ιακώβου και του Ιωάννου. Αυτοί οι τρεις βρίσκονταν...

Άρθρο
Αγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ Επίσκοπος Σταυρουπόλεως

Αγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ Επίσκοπος Σταυρουπόλεως

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΜΠΡΙΑΝΤΣΙΑΝΙΝΩΦ: Η ρωσική Ορθοδοξία εμπλούτισε το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας με μυριάδες αγίους. Την πρωτοπορία έχουν οι άγιοι Επίσκοποι, οι οποίοι αναδείχτηκαν, σε αγιότητα και εκκλησιαστικό φρόνημα,...

Άρθρο
Οι Άγιοι Τιμόθεος και Μαύρα: Οι Ηρωικοί Μάρτυρες του Χριστού

Οι Άγιοι Τιμόθεος και Μαύρα: Οι Ηρωικοί Μάρτυρες του Χριστού

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού ΑΓΙΟΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑ: Οι πρωτοχριστιανικοί διωγμοί είναι η ηρωικότερη ιστορική περίοδος όχι μόνο για την Εκκλησία, αλλά και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Οι Χριστιανοί μάρτυρες και ομολογητές υπέδειξαν...

Άρθρο
Αγία Ειρήνη η Μεγαλόμαρτυς

Αγία Ειρήνη η Μεγαλόμαρτυς

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ: Στη χορεία των Μεγαλομαρτύρων ανήκουν και οι γυναίκες Μεγαλομάρτυρες, οι οποίες συναγωνίστηκαν επάξια σε ηρωισμό και ομολογιακό φρόνιμα τους άνδρες Μεγαλομάρτυρες. Μια από τις πλέον...

Άρθρο
Μη μείνωμεν έξω του νυμφώνος Χριστού

Μη μείνωμεν έξω του νυμφώνος Χριστού

(Θεολογικό σχόλιο στο περιεχόμενο και τα νοήματα της Μεγάλης Τρίτης) – Λάμπρου Σκόντζου ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ: «Τη αγία και μεγάλη Τρίτη της των δέκα παρθένων παραβολής, της εκ του ιερού Ευαγγελίου, μνείαν ποιούμεθα». Αυτό είναι το...

Άρθρο
Υπέρ την Πόρνην Αγαθέ ανομήσας

Υπέρ την Πόρνην Αγαθέ ανομήσας

(Θεολογικό σχόλιο στο περιεχόμενο και το νόημα της Μεγάλης Τετάρτης) ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ: «Τη αγία και μεγάλη Τετάρτη της αλειψάσης τον Κύριον μύρω πόρνης γυναικός μνείαν ποιούμεθα οι θειότατοι πατέρες εθέσπισαν, ότι προ του σωτηρίου πάθους μικρόν τούτο γέγονεν». Αυτό είναι το συναξάρι της σημερινής...

Άρθρο
Εσταυρώθης δι εμέ, ίνα εμοί πηγάσης την άφεσιν

Εσταυρώθης δι εμέ, ίνα εμοί πηγάσης την άφεσιν

(Θεολογικό σχόλιο στο περιεχόμενο και τα νοήματα της Μεγάλης Παρασκευής) ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: «Τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή τα άγια και σωτήρια και φρικτά Πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν΄ τους...

Άρθρο
Δεύτε ίδωμεν την ζωήν ημών εν τάφω κειμένην

Δεύτε ίδωμεν την ζωήν ημών εν τάφω κειμένην

Θεολογικό σχόλιο στο περιεχόμενο και τα νοήματα του Μεγάλου Σαββάτου ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: «Τω Αγίω και Μεγάλω Σαββάτω, την θεόσωμον ταφήν και την εις Άδου κάθοδον του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν, δι’ ών...

Άρθρο
Αναστάσεως ημέρα καί λαμπρυνθώμεν τη πανηγύρει

Αναστάσεως ημέρα καί λαμπρυνθώμεν τη πανηγύρει

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου – Καθηγητού ΠΑΣΧΑ: «Πάσχα το τερπνόν΄ Πάσχα Κυρίου Πάσχα΄ Πάσχα πανσεβάσμιον ημίνμανέτειλε». Με αυτούς τους υπέροχους και πανηγυρικούς στίχους ο θεσπέσιοςμυμνογράφος της Αναστάσεως αναγγέλλει στους πιστούς την έλευση της πλέον λαμπρής...

Άρθρο
Άγιος Μακάριος Νοταράς: Ο πρωτεργάτης του Κολλυβαδικού Κινήματος

Άγιος Μακάριος Νοταράς: Ο πρωτεργάτης του Κολλυβαδικού Κινήματος

ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ: Το Κολλυβαδικό Κίνημα είναι η συνέχεια του Ησυχαστικού Κινήματος και αποτελεί μια από τις πλέον γνήσιες εκφάνσεις της ορθοδόξου πνευματικότητας. Ταυτόχρονα αποτέλεσε και μια ισχυρή...