Άρθρο
Κοινωνικός τουρισμός: Αιτήσεις

Κοινωνικός τουρισμός: Αιτήσεις

Κοινωνικός τουρισμός: Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού επιδεοτεί τη διαμονή δικαιούχων σε τουριστικά καταλύματα της Ελλάδας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έχουν περιληφθεί στο «Μητρώο Παροχών» του ΟΑΕΔ (oaed.gr).

Άρθρο
Oaed.gr: Ενστάσεις για την Κοινωφελή Εργασία

Oaed.gr: Ενστάσεις για την Κοινωφελή Εργασία

Oaed.gr: Αναρτήθηκαν στον ΟΑΕΔ (oaed.gr) στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ανέργων, στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα...

Άρθρο
ΟΑΕΔ Κοινωφελής εργασία 2019

ΟΑΕΔ Κοινωφελής εργασία 2019

ΟΑΕΔ Κοινωφελής εργασία 2019: Αναρτήθηκαν στον ΟΑΕΔ (oaed.gr) στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ανέργων, στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56)...

Άρθρο
Κοινωφελής εργασία 2019: Αποτελέσματα στο oaed.gr

Κοινωφελής εργασία 2019: Αποτελέσματα στο oaed.gr

Κοινωφελής εργασία 2019: Αναρτήθηκαν από τον ΟΑΕΔ (oaed.gr) στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ανέργων, στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56)...

Άρθρο
ΟΑΕΔ – Κοινωφελής εργασία 2019: Βγήκαν τα αποτελέσματα

ΟΑΕΔ – Κοινωφελής εργασία 2019: Βγήκαν τα αποτελέσματα

ΟΑΕΔ – Κοινωφελής εργασία 2019: Αναρτήθηκαν από τον ΟΑΕΔ (oaed.gr) σήμερα 25/04/2019 στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ανέργων, στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,...

Άρθρο
Κοινωνικός τουρισμός 2019: Αιτήσεις και δικαιούχοι

Κοινωνικός τουρισμός 2019: Αιτήσεις και δικαιούχοι

Κοινωνικός τουρισμός 2019: Ο Κοινωνικός Τουρισμός είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης για τη διαμονή δικαιούχων σε τουριστικά καταλύματα της Ελλάδας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έχουν περιληφθεί στο «Μητρώο Παροχών» του ΟΑΕΔ (oaed.gr). Οι δικαιούχοι και...

Άρθρο
Κοινωνικός τουρισμός: Αιτήσεις στο oaed.gr

Κοινωνικός τουρισμός: Αιτήσεις στο oaed.gr

Κοινωνικός τουρισμός: Ο Κοινωνικός Τουρισμός είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης για τη διαμονή δικαιούχων και των ωφελουμένων μελών τους σε τουριστικά καταλύματα της Ελλάδας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έχουν περιληφθεί στο «Μητρώο Παροχών» του ΟΑΕΔ...

Άρθρο
ΟΑΕΔ Κοινωφελής εργασία: Θα δοθεί παράταση;

ΟΑΕΔ Κοινωφελής εργασία: Θα δοθεί παράταση;

ΟΑΕΔ Κοινωφελής εργασία: Στην παράταση των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, και συγκεκριμένα στη δυνατότητα επέκτασης της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» (Δημόσια...

  • 1
  • 9
  • 10