Άρθρο
Συμφωνία Alpha Bank-Dimand Α.Ε.  Premia Properties για χαρτοφυλάκιο ακινήτων 438 εκατ. ευρώ Η μεγαλύτερη συναλλαγή χαρτοφυλακίου ακινήτων στην ελληνική αγορά

Συμφωνία Alpha Bank-Dimand Α.Ε. Premia Properties για χαρτοφυλάκιο ακινήτων 438 εκατ. ευρώ Η μεγαλύτερη συναλλαγή χαρτοφυλακίου ακινήτων στην ελληνική αγορά

Συμφωνία Alpha Bank-Dimand Α.Ε. – Premia Properties για χαρτοφυλάκιο ακινήτων 438 εκατ. ευρώ Η μεγαλύτερη συναλλαγή χαρτοφυλακίου ακινήτων στην ελληνική αγορά Δεσμευτική συμφωνία μεταξύ Alpha Bank και κοινοπραξίας Dimand Α.Ε. – Premia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. για...