Βουλγαρία: Το υπουργικό συμβούλιο εγκρίνει σχέδιο συμφωνίας με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Βουλγαρία: Το υπουργικό συμβούλιο στη Σόφια ενέκρινε στη σημερινή συνεδρίασή του σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Πυρηνικής Ρυθμιστικής Αρχής της Βουλγαρίας και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας…
για την ενημέρωση όσον αφορά την αντίδραση στην περίπτωση ενός πυρηνικού ατυχήματος και τη συνεργασία στον τομέα των ρυθμιστικών κανόνων για την πυρηνική ασφάλεια και την προστασία από τη ραδιενέργεια ως βάση για διαπραγματεύσεις. Η υπογραφή της συμφωνίας ξεκίνησε με κοινή απόφαση των δύο πλευρών με στόχο την εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο ρυθμιστικών αρχών στους συγκεκριμένους τομείς του κανονισμού της πυρηνικής ενέργειας.

Το σχέδιο συμφωνίας προβλέπει την ανταλλαγή πληροφοριών στην περίπτωση ατυχήματος στις πυρηνικές εγκαταστάσεις και των δύο χωρών, καθώς και τεχνογνωσίας σε δραστηριότητες αδειοδότησης και ελέγχου στον τομέα της μη στρατιωτικής χρήσης πυρηνικής ενέργειας και στον τομέα των ρυθμιστικών κανόνων όσον αφορά τις δραστηριότητες διαχείρισης ραδιενεργών υλικών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και της ασφαλούς αποθήκευσής τους.

ΑΓ  » Διαβάστε Περισσότερα στο Tilegrafimanews.gr

Τελευταία Επεξεργασία: